Een gratis studiekeuzetest kan je helpen om een beter beeld te krijgen van wie je bent, wat je wilt en wat je kan zodat je straks een passende studie kan kiezen. Toch leveren de meeste gratis testjes weinig op. Ze zijn meestal te eenvoudig om echt van waarde te zijn voor je studiekeuze.

Hieronder vindt je de lijst met 10 gratis studiekeuzetesten die WEL iets opleveren. Je krijgt met deze testen een beter beeld van jouw passies, interesses, kwaliteiten en studie mogelijkheden. Gebruik dit artikel als referentie om terug te keren.

Ontdekken wie je bent: Een legpuzzel zonder voorbeeld

Ontdekken wat je wilt puzzel

Ontdekken wie je bent, wat je echt wilt en wat je goed kan, is te vergelijken met het leggen van een complexe legpuzzel zonder voorbeeld op de voorkant van de doos.

Je begint met de randjes en hoekjes van de puzzel, dit zijn de eigenschappen en interesses die je nu al van jezelf weet. Je bent creatief, je houdt van sporten, dieren of juist van lezen en feestjes organiseren.

Zodra je de randjes hebt gelegd, ga je op zoek naar de binnenkant. De binnenkant is een stuk ingewikkelder en voor het leggen van deze binnenkant helpt deze top-10 studiekeuzetesten.

Pas als alle stukjes van jouw puzzel op z’n plek liggen, kan je het resultaat zien en ontstaat er en compleet beeld van wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Met die zelfkennis is het mogelijk om te kiezen voor een passende studie.

Studiekeuzetesten: Vuistregels & Uitgangspunten

Een belangrijke vuistregel voor het afleggen van iedere studiekeuzetest is:

Besteed minimaal zoveel aandacht aan de reflectie als aan het afleggen van de test zelf.

Als je bijvoorbeeld 10 minuten bezig bent met het maken van een test, besteed daarna dan ook 10 minuten aan het reflecteren op de uitslag van de test. Na iedere test vind je een aantal vragen om te reflecteren.

Ik raad je aan om een document aan te maken op je computer zodat je alle uitslagen en reflecties per test op één plek kan bewaren. Zo ontstaat een compleet beeld van wie je bent, wat je wilt en wat je kan.

Oke! Daar gaan we! Dit zijn de 10 beste gratis studiekeuzetesten die WEL iets opleveren.

Test #1. Icares Studiekeuzetest

studiekeuzetest-icon-tubes-256
De test van Icares kost ongeveer 10 minuten om te maken. Zodra je klaar bent, ontvang je een overzicht van studies die passen bij jou belangrijkste passies, kwaliteiten en interesses.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, gebruik dan onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Welke opleidingen passen bij jou? Klopt dit volgens jou?
 • Waarom herken je je wel/niet in deze opleidingen
 • Heb je iets nieuws geleerd over jezelf?

Test #2. Qompas Studiekeuzetest

studiekeuzetest-icon-test-256
Let op! Voor het maken van de studiekeuzetest heb je een (gratis) account nodig. Je kan een account aanmaken als jouw middelbare school is aangesloten bij Qompas. Je kan ook kiezen voor een ‘entree account’.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, gebruik dan onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Wat heb je geleerd over jezelf wat je nog niet wist?
 • Waarom past de uitslag van de test wel/niet bij jou?
 • Sluit de uitslag aan bij een onderdeel van jezelf?

Test #3. Inholland Studiekeuzetest

studiekeuzetest
De test van Inholland kost ongeveer 10 minuten om te maken. Als je klaar bent met de Studiekeuzetest krijg je jouw resultaat persoonlijk toegestuurd en kun je meer lezen over studierichtingen, opleidingen en beroepen. Bekijk hier een voorbeeld van de resultaten.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, gebruik dan onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Wat heb je geleerd over jezelf wat je nog niet wist?
 • Waarom past de uitslag van de test wel/niet bij jou?
 • Sluit de uitslag aan bij een onderdeel van jezelf?

Test #4. Studentum Studiekeuzetest

studiekeuzetest-icon-flask-256
De test bestaat uit 35 ja/nee vragen en kost ongeveer 5 minuten om te maken. Daarna krijg je direct een overzicht van de studierichtingen die het beste bij jou aansluiten. Het resultaat wordt ook per mail naar je opgestuurd.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, keer dan hier terug en gebruik onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Welke richting sluit het beste aan bij jou interesses? Klopt dat denk jij?
 • Waarom pas jij wel of/niet in deze richting?
 • Zie jij jezelf één van de genoemde beroepen uitoefenen? Zo ja, welke?

Test #5. DISC Studiekeuzetest

studiekeuzetest-icon-molecule-256
De DISC test bestaat uit 25 blokjes van 4 stellingen en kost ongeveer 10 minuten om te maken. Als je klaar bent met de DISC test krijg je inzicht in jouw persoonlijke profiel op basis van 4 dimensies: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Bekijk hier de opbouw van het DISC model.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, keer dan hier terug en gebruik onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Op deze pagina vindt je een uitgebreide uitleg van het DISC model. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Wat is jouw belangrijkste dimensie? Kan je jezelf hierin herkennen?
 • Waarom past de uitslag van de test wel/niet bij jou?
 • Kan je een voorbeeld noemen waaruit blijkt dat dit over jou gaat?

Test #6. De Breintest

studiekeuzetest-icon-bulb-256
De brein test bestaat uit totaal 25 vragen met iedere keer 3 antwoorden en kost ongeveer 5 minuten om te maken. Als je geen persoonlijke ervaring hebt met de vraag, probeer je dan een voorstelling te maken. Het resultaat geeft inzicht in jouw dominante breinvoorkeur voor de linker – of rechterhersenhelft.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, keer dan hier terug en gebruik onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Dit zijn de talenten van de linkerhersenhelft. Dit zijn de talenten van rechterhersenhelft. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Komt er een dominante hersenhelft uit de test? Zo ja, herken je jezelf hierin?
 • In welke genoemde activiteiten en talenten herken je jezelf het beste?
 • Zijn er activiteiten die je zou willen toevoegen aan de lijst?

Test #7. De Big Five Persoonlijkheidstest

studiekeuzetest-icon-form-256
De Big Five persoonlijkheidstest bestaat uit 20 vragen waarin je de afbeelding kiest die het beste bij je aansluit. Het resultaat geeft inzicht in jouw score op vijf onderdelen van je persoonlijkheid en kan je gebruiken om jezelf beter te leren kennen.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, keer dan hier terug en gebruik onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Op deze pagina vindt je een uitgebreide uitleg van de vijf onderdelen van de test. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Verdiep je in de kenmerken van de vijf onderdelen en jouw scores, klopt dit?
 • In wat voor studie – of werkomgeving voel jij je het prettigst op basis van deze scores?
 • Is er een score waar je jezelf niet of minder in herkent, waarom niet?

Test #8. Competentietest

studiekeuzetest-icon-notebook-256
Deze competentietest bestaat uit 66 stellingen die je beoordeelt op een schaal van ‘helemaal niet goed’ tot ‘heel goed’. De testrapportage laat zien op welk onderdeel jij percentueel het hoogste scoort en zet deze op volgorde. Hiermee krijg je inzicht in je belangrijkste competenties.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, keer dan hier terug en gebruik onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Op welke competentie categorieën scoor jij het hoogst? Herken je jezelf hierin?
 • Welke taken en activiteiten die horen bij deze categorieën passen bij jou?
 • In elke categorie bevinden zich een aantal competenties, op welke scoor jij goed?

Test #9. Zelfinzicht test

blackboard
Deze zelfinzicht test bestaat uit 27 vragen die je beoordeelt op een schaal van ‘minder belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’. Zodra je je naam en e-mail hebt ingevuld, krijg je inzicht in jouw profiel op basis van sterke en zwakke punten.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, keer dan hier terug en gebruik onderstaande vragen om te reflecteren op de uitslag. Noteer jouw antwoorden in het document wat je hebt aangemaakt.

 • Op welke kleur en bijbehorende sterke punten scoor jij het hoogst? Herken je jezelf hierin?
 • Op welke kleur en bijbehorende sterke punten scoor jij het een na hoogste? Herken je jezelf hierin?
 • In welke omstandigheden of tijdens welke activiteiten komen deze sterke punten tot uiting?

Test #10. 7-Vragen Studiekeuzetest

studiekeuzetest-icon-flask-256
Met de studiekeuzetest van studiekeuzemaken.nl krijg je op basis van 7 vragen een goed inzicht in je huidige situatie, de mogelijkheden voor je toekomst en tips en advies om vooruitgang te boeken met je studiekeuze.

Reflectie
Zodra je de test hebt afgerond, ontvang je een persoonlijk adviesrapport in je inbox. Voor deze resultaten is geen reflectie nodig.

Tot slot: Op zoek naar de rode draad

Zodra je alle 10 deze testen hebt afgerond en de tijd hebt genomen voor de reflectie op de resultaten heb je een completer beeld van wie je bent, wat je wilt en wat je kan.

Omdat je alles verwerkt hebt in één document is het eenvoudiger om nu op zoek te gaan naar de rode draad en te reflecteren op het totale resultaat, de optelsom van de reflecties. Kan je een terugkerende interesse of kwaliteit ontdekken? Is er een vakgebied die iedere keer terugkomt? Of heb je iets ontdekt over jezelf wat je nog niet zo goed in beeld had?