Er zijn ouders die al beginnen met sparen voor de studie van een kind als het nog maar net in de wieg ligt. Er zijn ook ouders die dat niet doen of daartoe geen mogelijkheid hebben. Je denkt er misschien jaren niet aan, maar de tijd staat niet stil. Je kind groeit op, gaat naar school en zit op een gegeven moment in het eindexamenjaar. Dan is het wel echt tijd om je goed in het onderwerp van kosten en financiering van een studerend kind te verdiepen.

Hoe zit het met de kosten en financiering van de studie van je kind?

Heeft je kind überhaupt al een keuze gemaakt of is er sprake van studiekeuzestress?

Je wilt dat je kind de juiste studiekeuze maakt, maar wilt ook graag een antwoord op de vraag:

“Wat kost een studerend kind?”

Ik neem je vanuit eigen ervaring mee in de wereld van studiekosten, studiefinanciering en het leenstelsel. Als je kind last heeft van studiekeuzestress heb ik daarvoor een praktische oplossing beschikbaar.

Wat kost een studerend kind?

Er zijn een aantal vaste kosten waarmee rekening te houden is als je kind gaat studeren. Denk maar aan:

 • Jaarlijks terugkerende collegegeld en de uitgaven voor boeken en ander studiemateriaal
 • Op kamers gaan in een andere stad
 • Verhuiskosten
 • Aanschaf van meubels om de studentenkamer in te richten

Blijft je kind thuis wonen tijdens de studie? Dat scheelt in elk geval de kosten voor verhuizing en inrichting.

kosten op kamers studie

Naast deze algemene kosten wil je kind ook graag wat geld tot de beschikking hebben om een beetje te leven. Afgezien uiteraard van de dagelijkse boodschappen en kosten voor levensonderhoud. Als je alles bij elkaar optelt, komt je tot een behoorlijke jaarlijkse kostenpost.

Het collegegeld kost voor het studiejaar 2022/2023 al 2.209 euro. Je hebt dan nog geluk als het de eerste studie van je kind is. In dat geval zijn de kosten voor het eerste jaar collegegeld 1.105 euro.

Met het geld voor boeken mag je rekening houden met een bedrag van gemiddeld 60 euro per maand. Gaat je kind op kamers dan mag je de kamerhuur erbij rekenen die vaak al rond de 400 euro ligt met extra kosten rond de 50 euro er bovenop. Als je kind in een zelfstandige wooneenheid gaat wonen, is huurtoeslag wellicht mogelijk als tegemoetkoming. Tel de maandelijkse boodschappen er ook maar bij op van gemiddeld 200 euro.

Je kind wil ook ontspanning, kleding kopen en sport misschien wel. Daar is een bedrag voor te reserveren van 200 euro per maand. Een zorgverzekering op naam van je kind is verplicht vanaf het achttiende levensjaar. Gelukkig krijgt je kind hier een compensatie voor door zorgtoeslag aan te vragen. Dan is er ook nog de telefoon die misschien nog moet worden afbetaald via een abonnement.

Een studerend kind kost dus veel als je alles op een rijtje zet:

 • Collegegeld eerste jaar 2022/2023: 1.105 euro
 • Volgende jaren minimaal 2.209 euro (collegegeld stijgt jaarlijks)
 • Boeken: 60 euro per maand
 • Kamerhuur + extra kosten: 450 euro per maand (eventueel huurtoeslag)
 • Boodschappen: 200 euro per maand
 • Ontspanning, vervoer, kleding, vrije tijd: 200 euro per maand
 • Ziektekostenverzekering: 120 euro (eventueel zorgtoeslag)
 • Telefoon + abonnement: 30 euro

Een uitwonend studerend kind kost per maand gemiddeld en ruim genomen 1.150 euro. Een thuiswonend kind 700 euro. Er zijn maar heel weinig ouders die alle kosten voor de studie van hun kind volledig voor eigen rekening nemen.

De meerderheid van de ouders die de mogelijkheid hebben om bij te dragen, leveren een beperkte bijdrage. Het grootste deel van de studenten heeft bovendien een bijbaan en er is natuurlijk studiefinanciering vanuit het leenstelsel beschikbaar.

wat kost studerend kind

Gemiddelde bijdrage ouders student

Het is dus niet goedkoop voor kinderen om te studeren. Een groot deel van de ouders levert daarom een financiële bijdrage. Uit onderzoek van het Nibud is gebleken dat 58% van de ouders van studerende kinderen een bijdrage levert. De studerenden kinderen ontvangen gemiddeld 175 euro per maand. Uitwonende kinderen krijgen doorgaans meer geld van de ouders toegeschoven in verhouding tot thuiswonende kinderen. De overheid gaat er overigens ook vanuit dat ouders een bijdrage leveren aan studerende kinderen.

“Uit onderzoek van het Nibud is gebleken dat 58% van de ouders van studerende kinderen een bijdrage levert”

De Rijksoverheid vindt dat een bijdrage van ouders aan een studerend kind ongeveer 400 euro moet zijn. Daar komt de ouderbijdrage op grond van de studiefinanciering met het huidige leenstelsel uit voort. Lukt het niet om 400 euro bij te dragen aan de kosten van de studie van je kind? De studiefinanciering voorziet op basis van het leenstelsel in een aanvullende beurs. Het is wel zo dat de berekening voor een aanvullende beurs plaatsvindt op basis van het inkomen van beide ouders.

Studiefinanciering op basis van leenstelsel

Het lukt vanwege het inkomen niet alle ouders om kinderen een financiële bijdrage te leveren. In dat geval komt het goed uit dat er recht bestaat op studiefinanciering op basis van een leenstelsel. De studiefinanciering voor je kind bestaat uit vier onderdelen:

 • Lening
 • Aanvullende beurs
 • Studentenreisproduct
 • Collegegeldkrediet

De aanvullende beurs en het studentenreisproduct zijn eerst een lening. Pas na het behalen van het diploma binnen tien jaar wordt de lening in een gift omgezet. Het collegegeldkrediet en de reguliere lening voor studenten krijgt geen omzetting tot gift.

Jouw inkomen en dat van de andere ouder bepaalt hoe hoog de aanvullende beurs is. Je krijgt als ouder bericht van DUO met de hoogte van je ouderbijdrage. Dit geldt alleen als je kind een aanvullende beurs heeft aangevraagd bij de aanvraag studiefinanciering. DUO kijkt naar het inkomen van twee jaar geleden. Naast het inkomen telt ook de gezinssituatie mee voor het bepalen van de hoogte van de ouderbijdrage. Bijvoorbeeld als je nog andere kinderen hebt.

Je kind heeft altijd de mogelijkheid om via de studiefinanciering te lenen. Dus ook als de ouderbijdrage op 0,00 euro is vastgesteld of op het maximale bedrag.

De leenbedragen variëren per studiejaar. In het maanden september tot en met december 2020 mag je studerende kind bijvoorbeeld maximaal 1.076,14 euro lenen. Dat is opgebouwd uit de algemene lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Lenen hoeft niet, maar is soms noodzakelijk als de kosten anders niet te betalen zijn. Er zijn bovendien niet voor niets veel studerende kinderen die naast de studie ook een bijbaan hebben om de studie en het leven te bekostigen.

Ouderbijdrage DUO, ben je als ouder verplicht om te betalen aan je kind?

Jij krijgt net als de andere ouder bij een door je kind aangevraagde aanvullende beurs een ouderbijdrage berekend. Je hoeft deze bijdrage niet maandelijks aan je kind over te maken. Bijvoorbeeld als je kind nog thuis woont. In dat geval is deze fictieve ouderbijdrage ook te zien als vergoeding van de kosten van huur, elektriciteit, verzekeringen en eten en drinken. Je hebt als ouder overigens wel een wettelijke onderhoudsplicht tot je kind 21 is.

Wat als je kind last heeft van studiekeuzestress?

Nu even wat anders dan de kosten en financiering van de studie van je kind. Hoe zit het met de studiekeuze? Weet je kind heel duidelijk welke studie het gaat volgen? Of niet? Er zijn veel kinderen die last hebben van studiekeuzestress. Dat is jammer, want het is helemaal niet nodig. Er zijn simpele manieren voor je kind om te ontdekken wat de beste studiekeuze is.

Bijvoorbeeld met het maken van een studiekeuzetest. Dat voorkomt dat je kind straks aan een studie begint en in de eerste week al afhaakt. Dat gebeurt helaas maar al te vaak en is met een beetje goede voorbereiding te voorkomen.

Een studiekeuzetest met deskundige begeleiding opent deuren die het beste bij de persoonlijkheid van je kind passen. Of misschien komt wel naar voren dat je kind gebaat is bij een tussenjaar. Om na dat jaar wel een duidelijke keuze voor een studie te maken. Je staat er als ouder in elk geval niet alleen voor en je kind evenmin. Schakel begeleiding in om tot de beste keuze te komen en niet tot een verloren jaar.

De juiste studie voor uw kind?

‘Passende Studiekeuze Stap voor Stap’ is een online studiekeuzeprogramma zodat uw kind op korte termijn weet welke studie het beste bij hem/haar past.

Hij/zij volgt mijn bewezen ‘4-stappen studiekeuzesysteem’ en ontvangt o.a. een persoonlijke top-3 studies op basis van de belangrijkste interesses en kwaliteiten.

MEER INFORMATIE

Veelgestelde vragen over de kosten van studeren

Wat is de hoogte van het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023?

Voor het studiejaar 2022/2023 is het collegegeld wettelijk vastgesteld op €2.209,-. Als het de eerste studie is van uw kind, wordt dit bedrag voor het eerste collegejaar gehalveerd naar €1.105,- euro.

Wanneer wordt het leenstelsel afgeschaft?

Het kabinet gaat het leenstelsel afschaffen in het studiejaar 2023/2024 zodat jongeren geen torenhoge studieschulden meer opbouwen. Dit is besluit is al genomen. Hoe de afschaffing precies wordt uitgevoerd is nog niet bekend.

Heb ik recht op ouderbijdrage als mijn kind gaat studeren?

Het hangt er vanaf. De ouderbijdrage is gebaseerd op uw inkomen. Zodra studiefinanciering is aangevraagd, wordt er op basis van het toetsingsinkomen een aanvullende beurs en evt. een ouderbijdrage vastgesteld door DUO.