Als studiekiezer is het een erg warrige tijd. Het kiezen van een studie is sowieso niet gemakkelijk, maar door allerlei (politieke) ontwikkelingen wordt het maken van de juiste studiekeuze de komende jaren waarschijnlijk nog moeilijker. Daarom wil ik je al studiekeuzecoach graag op de hoogte stellen van deze nieuwe ontwikkelingen en je daarbij een aantal handige tips geven!

Veranderingen met de studielening

De overheid heeft onlangs besloten om de volledige studielening een jaar uit te stellen. Dit betekent dat vanaf september 2015 voor iedere student de studielening verplicht wordt gesteld. Dit geldt ook voor iedereen die hun studie voor een jaar onderbreekt. Hiermee vervalt de studiebeurs en wordt iedereen dus verplicht gesteld te lenen. Studenten die voor september 2015 beginnen kunnen nog gebruik maken van de gratis studiebeurs. Start dus niet te laat met oriënteren op de nieuwe studiekeuze aangezien een te late keuze ook financiële gevolgen krijgt.

Verandering van de inschrijfdata

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de uiterlijke inschrijfdatum voor een studie niet meer 1 september maar 1 mei. Hogescholen en Universiteiten hebben dit vervroegd omdat zij vanaf 2014 met een matchingprocedure gaan beginnen. Dit klinkt heel fancy, maar het komt erop neer dat scholen nu heel goed gaan kijken of jij om de juiste redenen wel aan een studie wilt beginnen en of je weet wat je te wachten staat. Het is dus van belang om goed na te denken over je studiekeuze. Mocht je toch de verkeerde keuze hebben gemaakt, dan is het nog wel mogelijk om na 1 mei te switchen van opleiding.

Loten voor een studie

Pure lotingstudies komen voor studiejaar 2014-2015 te vervallen. Als er meer inschrijvingen zijn dan plekken, dan is de school vrij om zelf de studenten te selecteren. In de praktijk zal dit betekenen dat scholen nog meer gaan kijken naar motivatie (naast cijfers). Het wordt dus steeds meer van belang om je mo2va2e voor een studiekeuze goed te onderbouwen.

Kijk hier voor een overzicht van lotingsstudies voor het schooljaar 2013/2014 (HBO/WO)

Voor komend studiejaar zijn er een aantal lotingstudies bijgekomen. Deze worden in januari bekend gemaakt door DUO. Om het je even makkelijk te maken! Verdere ontwikkelingen op studiekeuze-gebied Verder komen er meer Engelstalige bachelors en krijg je in het eerste studiejaar meer algemene vakken. Daarnaast worden Hogescholen en Universiteiten strenger. Zo zijn er minder herkansingsmogelijkheden, meer contacturen, meer tussendoorse toetsen en komt er een aanwezigheidsplicht.

Ook wordt het lastiger om te switchen van het MBO naar het HBO en van het HBO naar de Universiteit. Switchen is meestal alleen nog mogelijk als de studie in dezelfde studierichting  is. Het is straks niet meer zo vanzelfsprekend dat iemand na het afronden van een technische MBO-opleiding naar een commerciële HBO opleiding gaat.

Wat nu?

Wat vind je van deze ontwikkelingen? Ik denk dat je met een aantal regelingen wel blij bent, maar ook zeker met een paar niet. Het is voor jou als studiekiezer dus handig om nu te beginnen met oriënteren op studies. Heb je hier moeite mee? Kom je er niet uit? Stap dan naar je decaan of maak een afspraak met een studiekeuzecoach!

www.keuzesprong.nl | judith@keuzesprong.nl | 06-23 959 411