Over de rol van ouders in een studiekeuzeproces is de laatste tijd veel gezegd en geschreven. En hoewel uw kind uniek is en iedere studiekeuze anders verloopt, zijn er een 4 aandachtspunten die ik voor u wil samenvatten:

1. Uit onderzoek blijkt dat een goede, passende studiekeuze voor een belangrijk deel tot stand komt met begeleiding vanuit de omgeving.

2. De hersenen van jonge mensen zijn nog volop in ontwikkeling. Zij hebben daarom op een aantal gebieden ondersteuning nodig van volwassenen.

3. Zelfstandig belangrijke beslissingen maken en de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen is een cruciale stap naar volwassenheid.

4. De herkenning en erkenning van bijkomende gevoelens tijdens het studiekeuzeproces is een belangrijke maar ingewikkelde taak van een ouder.