Beste ouder/verzorger,

Op deze pagina licht ik toe wat er ‘onder de motorkap’ gebeurt en leg ik uit welke methodiek aan de basis staat van ‘Passende Studiekeuze Stap voor Stap’ zodat u een weloverwogen beslissing kan maken of onze studiekeuzebegeleiding geschikt is voor uw kind.

De belangrijkste doelstelling van het programma is het maken van passende studiekeuze (en het voorkomen van een verkeerde studiekeuze). Aan het einde van het programma is uw zoon/dochter in staat om zich met zekerheid in te schrijven voor één studie.

Een passende studiekeuze voldoet aan de volgende vier voorwaarden (deze lopen als een rode draad door het programma):

Voorwaarde 1. De studiekeuze is gebaseerd op complete en betrouwbare zelfkennis

Voorwaarde 2. De studiekeuze is gebaseerd op betrouwbare en onafhankelijke informatie

Voorwaarde 3. De studiekeuze is onderbouwd met voldoende persoonlijke ervaringen

Voorwaarde 4. De studiekeuze kan met overtuiging en enthousiasme gemaakt worden

In het programma besteden we uitgebreid aandacht aan de twee bouwstenen van identiteitsontwikkeling: introspectie en exploratie. De combinatie van deze bouwstenen draagt bij aan een succesvolle identiteitsontwikkeling – en een passende studiekeuze.

Dit is de schematische weergave van de totale methodiek:

1. Introspectie – Betrouwbare zelfkennis opbouwen

Jongeren gaan aan de slag met vier verschillende strategieën om meer inzicht te krijgen in hun belangrijkste passies, kwaliteiten en voorkeuren. Ze gaan tijdens het programma:

  • In totaal 5 verschillende testen afleggen
  • 7 zelfkennis-modellen inzetten met bijbehorende invuloefeningen
  • De directe omgeving constructief inschakelen voor feedback
  • Reflecteren m.b.v. vragen zodat een samenhangend levensverhaal ontstaat

We gaan dus echt een paar stappen verder dan alleen testen maken (wat mijn inziens een te smalle benadering is van identiteitsontwikkeling en studiekeuze) zodat een completer zelfbeeld ontstaan. Deze introspectie bestaat in drie dimensies: Wie was ik vroeger? Wie ben ik nu? Wie wordt ik straks? (Past – Present en Future identity). Passende Studiekeuze Stap voor Stap is daarmee een holistisch hulpmiddel voor identiteitsontwikkeling.

2. Exploratie – Studiekennis en ervaringen verzamelen

Hier richten jongeren hun blik naar buiten en creëren ze experimenten in de realiteit om te ontdekken welke studies en functies (en toekomstige identiteiten) het beste bij hen passen. Ze gaan tijdens het programma:

  • nieuwe ervaringen opdoen zoals open – en meeloopdagen en mini-stages
  • gesprekken initiëren en voeren met studenten, professionals en docenten
  • research doen naar de inhoud van een studie, het vakgebied en de toekomstmogelijkheden

In tegenstelling tot de populaire overtuiging, is er niet één mogelijk zelf, een passie of roeping die ligt opgeslagen in het zelf, die je moet vinden en die dan perfect past bij een studie. “Vind je passie” en “volg je hart” zijn goed bedoelde adviezen, maar moeten worden aangevuld met “Experimenteer uitgebreid met mogelijkheden” en “ontdek gaandeweg wat bij je past”.

Er zijn altijd meerdere mogelijke zelven die tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan tijdens identiteitsontwikkeling. Het kan prima zijn dat zowel een toekomstige identiteit als tandarts als advocaat tijdelijk naast elkaar kunnen bestaan tijdens de exploratie.

Een studiekeuze gaat dus in essentie over identiteitsontwikkeling. Terwijl jongeren bewuste vooruitgang boeken met een studiekeuze, voeden ze tegelijkertijd het belangrijke, onbewuste proces van identiteitsontwikkeling.

Dit is overigens ook de reden dat uw zoon of dochter moeite kan hebben met zijn/haar studiekeuze. De volgende stap in identiteitsontwikkeling is nog maar net onderweg en heeft nog onvoldoende tijd en input gekregen om tot onderbouwde keuzes te komen over de toekomst.

Het impliciete doel van ‘Passende Studiekeuze Stap voor Stap’ is om deel één van dit onbewuste identiteitsproject te volbrengen: het maken van passende studiekeuze. Aan het einde van het programma zijn jongeren in staat zijn om zich met zekerheid te committeren aan één mogelijk ‘zelf’, een toekomstige identiteit.

De 4 fases van Passende Studiekeuze Stap voor Stap

Het programma is opgebouwd uit vier verschillende fases. Jongeren doorlopen tijdens het programma alle fases van het studiekeuzeproces in een vaste volgorde. Hieronder volgt een uitleg per fase:

Fase #1 – Start & Kennismaking
In de eerste fase maken we kennis met elkaar en creëren we de context en juiste omstandigheden waarbinnen identiteitsontwikkeling veilig kan plaatsvinden. Er zijn een aantal mindsets, een ‘persoonlijk contract’ om commitment en motivatie te stimuleren tijdens het programma en een uitleg van het totale programma.

Fase #2 – Zelfkennis Opbouwen
In de tweede fase gaan jongeren aan de slag met de vier genoemde strategieën voor introspectie en het opbouwen van een compleet zelfbeeld. Ze ontdekken hun belangrijkste passies, kwaliteiten en voorkeuren. Ze bakenen onder andere af: wat is van mij? En wat is van mijn omgeving?

Fase #3 – Studiekennis Opbouwen
Na de introspectie volgt de exploratie fase. Met behulp van de online keuzegids en uitgewerkte oefeningen en strategieën richten jongeren hun blik naar buiten en ontdekken ze de mogelijkheden van toekomstige identiteit uitgedrukt in studie mogelijkheden.

Fase #4 – Studiekeuze Maken
Er is tijdens deze fase sprake van integratie. Dat betekent dat de studiekeuze en de bijbehorende professionele identiteit een vaste plek krijgen in de totale identiteit van jongeren. Ze integreren de inzichten over zichzelf en de informatie en ervaringen met studies tot één geheel. Een passende studiekeuze.

Coaching & Suppport

Een belangrijke voorwaarde voor een passende studiekeuze is zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen. Ze dragen zelf de volle verantwoordelijk om een studiekeuze te maken en hun (professionele) toekomst vorm te geven.

Dat betekent niet dat ze het helemaal alleen moeten doen. Er is juist input en sturing nodig vanuit de omgeving en tijdens het programma schakelen jongeren op een aantal vaste momenten constructief hun omgeving in voor feedback & support. Er is ook voldoende aandacht voor motivatie en inspiratie.

Daarnaast is er via Skype de mogelijkheid om 1-op-1 coachingssessies in te plannen met mij om te reflecteren op de resultaten, de voortgang te bespreken en ervaringen en inzichten te door te spreken.

Wilt u het programma inschakelen voor uw kind zodat hij/zij straks een passende studie kan kiezen? Ga naar de registratiepagina kies een pakket en maak een account aan. Zodra de registratie is voltooid, kan uw zoon of dochter direct inloggen op het online platform en starten met het programma.

Heeft u vragen over het programma, de methodiek of wilt u de specifieke situatie van uw zoon/dochter even voorleggen? Neem dan hier contact met mij op of stel hieronder uw vraag!

Heb je een andere vraag over Passende Studiekeuze Stap voor Stap?

Stel hieronder je vraag en we nemen z.s.m. contact met je op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.