Als het aankomt op beslissingen maken, hebben we allemaal zo nu en dan wel een uitdaging. Twijfel, het ‘niet weten’ en besluiteloosheid zijn een onderdeel van mens zijn. Het hoort erbij. De delen van ons leven die nauw verbonden zijn met geluk, zoals carrière en relaties, zorgen voor extra hoofdpijnen als het aankomt op, vooral lange-termijn, beslissingen. Een studiekeuze is zo’n keuze.

Iedereen maakt uiteindelijk persoonlijke beslissingen op basis van zijn/haar voorkeuren maar tegelijkertijd kan je ook iets zeggen over de manier waarop mensen in het algemeen beslissingen maken. En dan ontdek je iets heel interessants:

Er zijn een aantal mechanismen die VOORKOMEN dat we achteraf gezien goede beslissingen maken. Deze mechanismen saboteren achter de schermen het keuzeproces. Een verkeerde studiekeuze ligt op de loer. Een bekend voorbeeld hiervan is: ‘the confirmation bias’.

Dit betekent dat zodra je een keuze maakt, ben je vooral geneigd om op zoek te gaan naar bevestiging van die keuze. Je gaat informatie verzamelen die je keuze onderbouwt en je wordt als het ware ‘te zelfverzekerd’ van je beslissing. Je sluit je oog voor informatie die je keuze kan weerleggen.

Hoe maak ik een ‘passende’ studiekeuze?

Om een passende studiekeuze te maken is het daarom noodzakelijk dat je bewust op zoek gaat naar ervaringen die het tegendeel kunnen bewijzen. Je test je studiekeuze in de realiteit.

Dit gaat in tegen je normale, standaard reactie waarin je een studiekeuze probeert te rechtvaardigen en vergt een beetje lef. Maar als het je NIET lukt om bewust je studiekeuze te weerleggen kan je met MEER zekerheid kiezen. De kans op een verkeerde keuze is daarmee veel kleiner.

En dat is precies de reden dat sommige hogescholen in New York iedere nieuwe student VERPLICHTEN om 100 uur stage te lopen VOORDAT ze überhaupt mogen beginnen aan een opleiding. Op die manier beschermen ze nieuwe studenten tegen de ‘logische’ strategie van de confirmation bias waarin je alleen informatie verzameld die je studiekeuze rechtvaardigt.

Samengevat: Wordt niet te snel, te zelfverzekerd van je studiekeuze en ga bewust op zoek naar ervaringen die het tegendeel kunnen bewijzen. Als je dat lukt, is de kans op een verkeerde keuze veel kleiner.