Een deeltijd opleiding is niet de meest gangbare weg voor jongeren die eindexamen op de middelbare school of het mbo hebben gedaan. Het volgen van een voltijds studie aan de hbo of universiteit ligt meestal eerder voor de hand.

Het komt bij jou als ouder dan ook vast als een verrassing als je kind aangeeft een deeltijd studie te willen volgen. Dat is ook geen gebruikelijke weg en komt vaker voor als je kind bijvoorbeeld al een baan heeft. Een deeltijd studie is dan een prima mogelijkheid om de kennis verder te vergroten.

Je kind maakt de keuze voor een deeltijd studie natuurlijk weloverwogen. Bijvoorbeeld als je kind al geprobeerd heeft om een voltijd studie te volgen, maar deze weg het gewoon niet is. Of als uw zoon of dochter studeren en werken met elkaar wilt combineren. Je kind krijgt wel met andere aspecten te maken in vergelijking met voltijd studeren. Zo is er bijvoorbeeld geen recht op studiefinanciering.

Geen studiefinanciering, wel levenlanglerenkrediet

Je kind heeft bij het volgen van een deeltijd studie geen recht op studiefinanciering van DUO. Er zijn echter wel andere regelingen van toepassing bij deeltijd studeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via een levenlanglerenkrediet geld bij DUO te lenen. Bijvoorbeeld om het collegegeld van de deeltijd studie te betalen. Het krediet is beschikbaar gedurende de duur van de opleiding.

“Je kind heeft bij het volgen van een deeltijd studie geen recht op studiefinanciering van DUO”

DUO gaat uit van een standaard duur van een opleiding van vier jaar ofwel 48 maanden. Bij deeltijd studeren aan de universiteit of hbo geldt dat er een extra jaar ofwel 12 maanden bij komt. Het te lenen bedrag is gelijk aan de hoogte van het collegegeld. Het alleen mogelijk om meer dan het wettelijke bedrag te lenen in het geval dat je kind instellingsgeld moet betalen. De uitbetaling van het levenlanglerenkrediet vindt aan het einde van elke maand plaats. Na het stoppen met de opleiding gaat de verplichting tot terugbetaling het kalenderjaar erop in.

Diversiteit in aanbod deeltijd studies

Er zijn voor je kind in ieder geval meer dan genoeg deeltijd studies om een keuze uit te maken. Er zijn meerdere voltijdsstudies namelijk ook in deeltijd te volgen. Zowel aan de universiteit als aan de hbo. Bijvoorbeeld Business Analytics of de internationale bachelor Mathematics aan Amsterdam VU. Of Muziekwetenschap, Nederlandse taal en cultuur of Kunstgeschiedenis aan Amsterdam UVA. Ook in Leiden zijn er opties om voltijdsstudies in deeltijd te volgen. Bijvoorbeeld Rechtsgeleerdheid of Notarieel Recht.

Zo is het aan de RUG in Groningen onder meer mogelijk om Rechten, Theologie en Geschiedenis als deeltijd studie te volgen. Er zijn wat dat betreft voor je kind zeker wel meerdere opties om een passende studie in deeltijd te volgen. Aan het hbo zijn er eveneens verschillende mogelijkheden om niet voltijds te studeren.

Bijvoorbeeld door deeltijd de opleiding HBO-ICT Software Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen. Of door te gaan studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen om daar een deeltijdopleiding Bedrijfskunde of Commerciële Economie te volgen. Bovendien is het ook mogelijk om direct carrière te maken door bijvoorbeeld te werken en in deeltijd te studeren op Nyenrode.


Bekijk ook: Overzicht deeltijd hbo/wo opleidingen

De juiste (deeltijd) studie voor uw kind?

‘Passende Studiekeuze Stap voor Stap’ is een online studiekeuzeprogramma zodat uw kind op korte termijn weet welke studie het beste bij hem/haar past.

Hij/zij volgt mijn bewezen ‘4-stappen studiekeuzesysteem’ en ontvangt o.a. een persoonlijke top-3 studies op basis van de belangrijkste interesses en kwaliteiten.

MEER INFORMATIE

Studiebelasting van een deeltijd studie

Het hebben van een baan en de wens om te studeren, vormt doorgaans het uitgangspunt om een deeltijd studie te volgen. Of de wens om te gaan werken en deeltijd studeren met elkaar te combineren.

Als je kind werkt en deeltijd studeert, vormt dat een zware belasting. Buiten de werktijden om wacht de studie op tijdsinvestering. Het komt bij studeren in deeltijd ongeveer neer op een tijdsbesteding van 20 tot 25 uur per week. De duur van een studie in deeltijd is afhankelijk van eventuele vrijstellingen en van het studiesucces. Er zijn studies die in 3 jaar of 4 jaar te halen zijn. Het is ook mogelijk dat je kind 4,5 jaar doet over een bachelor studie waar normaal 3 jaar voor staat.

Sneller afstuderen is bij bepaalde opleidingen mogelijk een optie als er sprake is van Elders Verworven Competenties. Een commissie bepaalt of dat het geval is door competenties uit het profiel van de opleiding te testen. Als dat zo is dan scheelt dat tijd in het mogen overslaan van opdrachten of niet hoeven volgen van modules. Het is afhankelijk van de opleiding op welk dagdeel de colleges plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de avond, maar er zijn ook studies, waarbij de colleges overdag worden gegeven. Of op zaterdag.

Het volgen van een deeltijd studie is vaak ingegeven door motivatie. Dat is dan wel meteen een voordeel. Als je kind gemotiveerd is dan is de kans van slagen ook groter. Het aantal contacturen is bij een studie in deeltijd veel minder. Er moet dan ook meer aan zelfstudie worden gedaan. Het is dus wel belangrijk dat je kind de nodige discipline heeft om zelf te gaan studeren.

Duale opleiding: werken en studeren combineren

Als je kind werken en leren graag wil combineren, is het ook mogelijk om voor een alternatief te kiezen. Je kind gaat dan niet in deeltijd studeren, maar duaal studeren in het hbo. Dat is ook een optie als je kind nog geen werk heeft. De hogeschool helpt je kind bij het volgen van een duale opleiding echter niet altijd mee met het zoeken naar werk. Er is bij duaal leren overigens sprake van in de praktijk deeltijd leren en deeltijd werken met een verschil ten opzichte van een reguliere deeltijd studie.

Zo werkt het: Bij een duale studie krijgt je kind punten voor het werken en voor het leren. Bij een deeltijd studie krijg je kind alleen punten voor het volgen van de studie en niet voor het werk. Een duale opleiding betekent wel dat er strengere regels gelden voor het soort werk. Bovendien bestaat de kans dat de beloning lager is dan in een reguliere functie. In het wetenschappelijk onderwijs is er geen mogelijkheid om een duaal leertraject te volgen. Duaal ingeschreven staan aan het hbo geeft overigens wel recht op studiefinanciering. Ook dat is een verschil met deeltijd studeren.

Thuisstudie volgen

Er zijn kinderen die niet één, maar al twee of misschien drie keer zijn begonnen met een voltijdsstudie. Na elke keer afhaken, maar wel de wens om verder te studeren, zijn er meerdere opties. Bijvoorbeeld met deeltijd studeren aan een hbo of universiteit. Of door duaal te leren.

Als deze wegen geen uitkomst bieden, is er nog een alternatief. Dat is het volgen van een complete thuisstudie. Er zijn verschillende opleidingen op hbo-niveau die via een thuisstudie te volgen zijn. Het is wel haast een vereiste dat je kind gedisciplineerd is om een hbo-studie thuis te volgen.

Het heeft namelijk nogal een vrijblijvend karakter. Een voordeel is wel dat de studie geheel in eigen tempo en dus ook gewoon in deeltijd te volgen is. Een thuisstudie is wat dat betreft ook goed te combineren met een baan. DUO beschouwt een thuisstudie overigens altijd als een deeltijd studie. Dat betekent dat er dus geen recht bestaat op studiefinanciering. De kosten komen dan ook voor rekening van je kind. Het is wel mogelijk om na te gaan of er sprake is van een fiscale aftrek. Dat is het geval als er studiekosten zijn in verband met een loopbaan of beroep. Check altijd wel de voorwaarden bij de Belastingdienst voor aftrek van studiekosten.

Word de deeltijd opleiding erkend?

Er is uiteraard een belangrijk aspect om rekening mee te houden als je kind in deeltijd gaat studeren. Dat betreft de erkenning van de opleiding. Het is toch belangrijk om een opleiding te volgen die door de overheid is erkend. Dan heeft je kind de zekerheid dat het diploma een bepaalde waarde heeft.

Tagged with →